Στοιχεία επικοινωνίας
Σχολή Χορού
Ελπίδας Παπακυπαρίου Δανάης Κορφιάτη
 
 
Σωκράτους 76 & Δαβάκη
 
Καλλιθέα, Τ.Κ.  176 72
 
2ος όροφος
τηλ. 210 9594970

© 2017  Σχολή χορού Ελπίδας Παπακυπαρίου Δανάης Κορφιάτη